Gemeente avond

Dinsdag26 oktober staat er weer een gemeente avond in de planning. Onderwerpen waar over gesproken zal worden zijn o.a.: Beleidsplan 2021-2025, evaluatie corona jaar, toelichting Permanente Educatie ds. van Kapel. Komt allen, en als er nog een onderwerp is waar u graag meer over zou willen weten, laat het ons weten. Aanvang 19.30 uur in onze kerk.

Wandeltocht

Op 8 oktober kunt u het Kloosterpad meewandelen. Dit is een tocht van ongeveer 330 km langs kloosters en abdijen. Deze vrijdag wordt er een stukje van dit pad- ongeveer 20 km- gelopen . Met zoveel mogelijk liefhebbers uit Tricht en Buurmalsen en omstreken. Geloof of levensbeschouwing zijn niet belangrijk, wel een paar goede schoenen en enige wandel ervaring. We vertrekken met de trein naar Den Bosch en vandaar lopen we naar de abdij van Berne. Daar pakken we de bus terug naar het station.

Loopt u ook gezellig mee?

U kunt zich aanmelden via e-mail: henkfonteyn@gmail.com. Op 23 september is er in de Belder in Tricht een avond waar het programma verder besproken wordt. Aanvang: 19.30 uur

Bijbel gesprekskring

Dinsdag 21 september hopen we weer te starten met de Bijbel gesprekskring.

Dit zal plaats vinden in de kerk van Buurmalsen om 20.00 uur.

Startzondag 19 september

Op zondag 19 september 2021 zal er om 10:30 uur een openluchtviering gehouden worden op het landgoed Mariënwaerdt, ’t Klooster 5, te Beesd. Deze viering zal bestaan uit en kerkdienst van 5 kwartier, gevolgd door een muzikale afsluiting.  Het geheel zal plaatsvinden op het terrein waar o.a. de jaarlijkse voorjaarsfair wordt gehouden.

Het belooft een goede dienst te worden; 12 kerkgemeenschappen werken eraan mee of zijn hierover geïnformeerd. De dienst wordt georganiseerd door een aantal initiatiefnemers vanuit de protestante kerken in Geldermalsen, Tricht, Deil & Enspijk en Beesd.

Startzondag

Zondag 19 september begint het kerkelijk winterwerk weer. Dit jaar zal de invulling anders zijn dan we gewend zijn. Een aantal kerkgemeenten willen gezamenlijk een openluchtdienst organiseren op het landgoed Marienwaardt in Beesd. Deze viering zal bestaan uit een kerkdienst van 5 kwartier. Meerdere voorgangers uit de regio werken aan deze diens mee. Na de dienst en koffie volgt er een muzikale afsluiting door Gereld Troost. Voor de jongere jeugd zal er een aparte dienst zijn. Nadere informatie volgt ter zijner tijd.

Er vindt deze zondag geen dienst plaats in de kerk van Buurmalsen.

Corona versoepelingen

Goed nieuws. Minder mensen in het zieken huis. en minder mensen op de ic met corona klachten.
Ook het aantal besmettingen neemt dusdanig af, dat ook de kerken het weer aandurven om hun deuren te openen en de bezoekers welkom te heten. Het gaat zelfs zo goed dat het niet meer nodig is om van te voren aan te melden. En het aller fijnste is dat we weer mogen zingen. Weliswaar niet uit volle borst, maar toch.
U bent dus weer van harte welkom om spontaan naar onze kerk te komen en de liederen mee te zingen.

Slotzondag/ bevestiging ambtsdrager

Zondag 6 juni is het de slotzondag van het kerkelijk seizoen 2020-2021.
In deze dienst is de zondagsschool aanwezig. Zij zullen tijdens deze dienst een bijdrage leveren. Ook zullen ze afscheid nemen van 4 kinderen die eigenlijk met de Kerst zouden stoppen omdat ze in groep 8 zitten. Door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

En dan hebben we nog heuglijk nieuws. Wij mogen met grote dankbaarheid vermelden dat de heer Koole zich bereid heeft verklaart het ambt van pastoraal ouderling op zich te nemen. Deze zondag zal de bevestiging plaats vinden.

Wilt u graag naar deze dienst komen, meldt u dan eerst even aan bij Berty van Maaswaal of scribahervormdbuurmalsen@gmail.com

Herdenkingsdienst 4 mei

Op 4 mei gedenken de gezamenlijke gemeenten van Buurmalsen en Tricht zoals ieder jaar de gevallen slachtoffers van de tweede wereldoorlog.

Dit jaar zal de dienst vanuit de kerk in Tricht gehouden worden. In de kerk worden tekeningen opgehangen van kinderen van de basisschool, die natuurlijk ook met dit thema bezig zijn geweest. In de kerk mogen max. 30 personen uit beide dorpen samenkomen. Wit u hier graag bij aanwezig zijn, meld u dan aan bij Berty van Maaswaal of scribahervormdbuurmalsen@gmail.com. Natuurlijk kunt u de dienst ook gelijk meeluisteren en kijken via: Kerkdienstgemist Tricht

Op de begraafplaats zullen enkele muzikanten The last post en het Wilhelmus spelen . Voel u vrij om hierbij aan wezig te zijn, maar houdt u zich aan de maatregelen

Thema dit jaar: Na 75 jaar vrijheid

Kerk weer open voor bezoek

Helaas gaat het met de corona nog steeds niet de goede kant op. Toch heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor u. 30 Personen mogen we in onze kerk ontvangen, net zoals voor de lockdown in december. We begrijpen dat er mensen zijn die het toch wel erg missen om lijfelijk de erediensten bij te wonen. Daarom gaan we het proberen. 1ste Paasdag zal weer de eerste keer zijn. Dit wel onder voorbehoud van de maatregelen rondom Covid-19. Bovendien is er wel reserveringsplicht. Dit kunt u doen via scribahervormdbuurmalsen@gmail.com, of een belletje naar Berty van Maaswaal.

Verzoekprogramma

Verzoeknummers aanvragen

De Lockdown duurt langer dan we met zijn allen gehoopt hadden. Helaas is het nog steeds niet verantwoord om bezoekers in de kerk te ontvangen. We begrijpen dat u dit jammer vindt en vooral de mooie liederen mist. Daarom willen wij een verzoekprogramma opstarten. Iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 10.45 tot 11.30 uur zenden we vanuit de kerk in Buurmalsen liederen uit die afkomstig zijn van Nederland zingt. Deze mogen we vrij gebruiken. U kunt ze beluisteren via kerkomroep.nl

Dus heeft u een lied wat u heel graag nog eens wilt horen? Of wilt u iemand anders een hart onder de riem steken met een passend lied? Geef dit dan door aan Berty van Maaswaal. U kunt kiezen uit een aantal liederen die u als volgt kunt vinden:

Ga op de website naar de link Aktiviteiten. Hier vindt u een submenu Verzoekprogramma. Donderdag 11 maart hebben we de eerst uitzending. Doet u mee?