Corona versoepelingen

Goed nieuws. Minder mensen in het zieken huis. en minder mensen op de ic met corona klachten.
Ook het aantal besmettingen neemt dusdanig af, dat ook de kerken het weer aandurven om hun deuren te openen en de bezoekers welkom te heten. Het gaat zelfs zo goed dat het niet meer nodig is om van te voren aan te melden. En het aller fijnste is dat we weer mogen zingen. Weliswaar niet uit volle borst, maar toch.
U bent dus weer van harte welkom om spontaan naar onze kerk te komen en de liederen mee te zingen.

Slotzondag/ bevestiging ambtsdrager

Zondag 6 juni is het de slotzondag van het kerkelijk seizoen 2020-2021.
In deze dienst is de zondagsschool aanwezig. Zij zullen tijdens deze dienst een bijdrage leveren. Ook zullen ze afscheid nemen van 4 kinderen die eigenlijk met de Kerst zouden stoppen omdat ze in groep 8 zitten. Door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

En dan hebben we nog heuglijk nieuws. Wij mogen met grote dankbaarheid vermelden dat de heer Koole zich bereid heeft verklaart het ambt van pastoraal ouderling op zich te nemen. Deze zondag zal de bevestiging plaats vinden.

Wilt u graag naar deze dienst komen, meldt u dan eerst even aan bij Berty van Maaswaal of scribahervormdbuurmalsen@gmail.com

Herdenkingsdienst 4 mei

Op 4 mei gedenken de gezamenlijke gemeenten van Buurmalsen en Tricht zoals ieder jaar de gevallen slachtoffers van de tweede wereldoorlog.

Dit jaar zal de dienst vanuit de kerk in Tricht gehouden worden. In de kerk worden tekeningen opgehangen van kinderen van de basisschool, die natuurlijk ook met dit thema bezig zijn geweest. In de kerk mogen max. 30 personen uit beide dorpen samenkomen. Wit u hier graag bij aanwezig zijn, meld u dan aan bij Berty van Maaswaal of scribahervormdbuurmalsen@gmail.com. Natuurlijk kunt u de dienst ook gelijk meeluisteren en kijken via: Kerkdienstgemist Tricht

Op de begraafplaats zullen enkele muzikanten The last post en het Wilhelmus spelen . Voel u vrij om hierbij aan wezig te zijn, maar houdt u zich aan de maatregelen

Thema dit jaar: Na 75 jaar vrijheid

Kerk weer open voor bezoek

Helaas gaat het met de corona nog steeds niet de goede kant op. Toch heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor u. 30 Personen mogen we in onze kerk ontvangen, net zoals voor de lockdown in december. We begrijpen dat er mensen zijn die het toch wel erg missen om lijfelijk de erediensten bij te wonen. Daarom gaan we het proberen. 1ste Paasdag zal weer de eerste keer zijn. Dit wel onder voorbehoud van de maatregelen rondom Covid-19. Bovendien is er wel reserveringsplicht. Dit kunt u doen via scribahervormdbuurmalsen@gmail.com, of een belletje naar Berty van Maaswaal.

Verzoekprogramma

Verzoeknummers aanvragen

De Lockdown duurt langer dan we met zijn allen gehoopt hadden. Helaas is het nog steeds niet verantwoord om bezoekers in de kerk te ontvangen. We begrijpen dat u dit jammer vindt en vooral de mooie liederen mist. Daarom willen wij een verzoekprogramma opstarten. Iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 10.45 tot 11.30 uur zenden we vanuit de kerk in Buurmalsen liederen uit die afkomstig zijn van Nederland zingt. Deze mogen we vrij gebruiken. U kunt ze beluisteren via kerkomroep.nl

Dus heeft u een lied wat u heel graag nog eens wilt horen? Of wilt u iemand anders een hart onder de riem steken met een passend lied? Geef dit dan door aan Berty van Maaswaal. U kunt kiezen uit een aantal liederen die u als volgt kunt vinden:

Ga op de website naar de link Aktiviteiten. Hier vindt u een submenu Verzoekprogramma. Donderdag 11 maart hebben we de eerst uitzending. Doet u mee?

Appeltaartactie 2021

Dit jaar is de APPELTAARTACTIE zaterdag 20 maart. De opbrengst gaat in de spaarpot voor een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. Helpt u weer mee aan dit goede doel door een bestelling te plaatsen? Wellicht kunt u uw familie of werknemers verrassen met een taart! De taarten worden vers gebakken en zijn geschikt om in te vriezen voor later. Elke taart kan in 6 porties gesneden worden en kost €5,00. U kunt bestellen via:

berty.maaswaal@kpnmail.nl
• 0345 575301

In Buurmalsen worden huis aan huis flyers rondgebracht. U kunt ook de strook onder aan deze flyer invullen en deze in de brievenbus aan de kerk deponeren. Dit kan tot uiterlijk 15 maart.

Bestellingen kunnen worden opgehaald op zaterdag 20 maart tussen 11.00-12.00 uur in het koor van de kerk.

De eerste Betuwse kerkquiz

Ds Henk Fonteyn en ds. Henk van Kapel hebben in de afgelopen tijd zitten broeden op een quiz, waarmee zij uw kennis van bijbel en liturgie – op ludieke wijze – op de proef willen stellen. Live vanuit de kerk in Tricht willen zij u op woensdagavond 24 februari een uur lang uitdagen, voor u allen te volgen via kerkdienstgemist.nl. Noteer vast: aanvang 20.00 uur. Het is wel fijn voor hen als u zich vanaf nu even wilt melden als deelnemer, zodat zij een beetje idee hebben hoeveel belangstellenden er aanhaken. Dat mag ook van buiten Tricht of Buurmalsen trouwens! Graag even een appje of mailtje aan ds. van Kapel: 06-30743819 of post@dshjvkapel.nl .  

Appeltaartaktie

Op 20 maart hoopt Berty van Maaswaal weer vele appeltaarten te mogen verkopen t.b.v de kerk van Buurmalsen.Houdt deze datum in de gaten. Nadere informatie volgt.

Oliebollen actie zondagsschool

Zoals al jaren gebruikelijk is bakten wij ook dit jaar weer de lekkerste oliebollen en appelbeignets om het zondagsschoolwerk te kunnen bekostigen. Vanwege de coronamaatregelen was het dit jaar anders dan dat we gewend waren. Zo werd er geen chocolademelk en glühwein geschonken en was het uitgiftepunt buiten onder een partytent. Er was een mooie loop/rij route uitgezet zodat de mensen elkaar niet hoefden te passeren en de afstand bewaard kon blijven. We mogen terug kijken op een zeer succesvolle dag. We hebben het mooie bedrag van €1.630 opgehaald. Ook in de collectebus zat een fantastisch bedrag, namelijk €326. Uiteraard moeten de kosten hier nog van af gehaald worden. Langs deze weg willen we allen die de lekkernijen bij ons gekocht hebben, ons hebben geholpen met deze actie en ons gesponsord hebben hartelijk bedanken.

De leiding van de zondagsschool.

Kerkelijke activiteiten geannuleerd

Door de verlengde lockdown komen alle kerkelijke activiteiten, naast de erediensten, te vervallen tot nader bericht. Gelukkig kunnen de erediensten online beluisterd worden. Blijf allemaal gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer treffen in God’s huis.