Dankdag voor gewas en arbeid Ds. H.J. van Kapel

04nov2020

19:30

Dankstondcollecte
Psalm 65: 1 en 5
Gezang 434: 2
Psalm 121: 1 en 4
Gezang 44: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Psalm 121